יום ראשון, 6 בנובמבר 2011

סתיו תשע"ב
שממית בכיור

בוקר בלי רוח בזיקים

שמואל


אוריאנה
זחל במטע זיתים
הראש של הזחל


התחת של הזחלמדבר יהודהליקוי ירח - 10.12, ליד ארמון הנציב
בין 17 ל-18, תמונה כל חמש דקות


תמונה כל דקהקרמבו